Kütüphane ve e-Kütüphane Hizmetleri

SAYISAL GRAFİK, özel veya kamu kurum, banka, şirket veya kişisel kütüphanelere kuruluş öncesi, kuruluşta ve sonrasında bilgi teknolojileri danışmanlığı yapar, projelerini yürütür. Kütüphane otomasyon sistemlerinin yanı sıra e-kitap, e-dergi ve akademik ve kültürel e-veritabanları sağlar.

Yaygın olarak kullanılan kütüphane otomasyon sistemleri hakkında kütüphaneleri gereksinimlerine göre yönlendirir, doğru sistemi seçmelerine yardımcı olur. Seçilen sistemin satın alınmasından kuruluşuna, kataloglamadan kullanımına, her aşamada danışmanlık yapar.

Veri aktarımı, MARC kataloglama, metadata, dijitalleştirme, RFID, uzaktan erişim, e-kaynak, vb. konularda kütüphaneleri doğru iş ortaklarıyla buluşturur, nitelikli çalışma ekipleri oluşturarak gerekli insan kaynağını sağlar.

Türkiye’deki yerel yönetim dijital kütüphaneleri ve Türkçe e-kitap veritabanları projelerinde deneyimli kadrosu ile yurtdışındaki kütüphanelere Türkçe e-kitap sağlayan ilk şirket olan SAYISAL GRAFİK, dijital kaynaklar konusundaki bu bilgi birikimini danışmanlık sağladığı kütüphanelere aktarır.